Tìm kiếm tin tức
Thông tin giới thiệu
Ngày cập nhật 18/12/2015

- Điện thoại cơ quan: 054. 3823885

- Fax: 054. 3895339

- Email: phuocvinh@thuathienhue.gov.vn

- Diện tích: 1,01 km2

- Dân số: 21.834 người (năm 2015)

- Vị trí: Nằm phía Tây nam thành phố Huế:

+ Phía Bắc giáp phường Vĩnh Ninh

+ Phía Đông giáp phường An Cựu

+ Phía Nam giáp phường An Tây

+ Phía Tây giáp phường Trường An

Khu vực dân cư, tổ dân phố: Toàn phường có 07 Khu vực với 22 tổ dân phố. Trong đó KV 1  gồm tổ 10, 11, 12 và 13; KV 2 gồm tổ 07, 08 và 09 ; KV 3 gồm tổ 04, 05 và 06 ; KV4 gồm tổ 01, 02 và 03 ; KV 5 gồm tổ 14, 15 và 16 ; KV 6 gồm tổ 17, 18 và 19 ; KV 7 gồm tổ 20, 21 và 22.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 119.244
Truy cập hiện tại 6