Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phước Vĩnh nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 22/02/2021

Ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử phường Phước Vĩnh đã ban hành Thông báo số 03/TB-UBBC về việc nộp hồ sơ ứng cử  đại biểu Hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026.

I. Quy định đối với hồ sơ ứng cử: Người ứng cử căn cứ vào Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để chuẩn bị hồ sơ ứng cử và kê khai theo đúng hướng dẫn.

  Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phước Vĩnh nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử, gồm:

1. Đơn ứng cử: thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

2. Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú: thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

3. Tiểu sử tóm tắt: thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

4. Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử:thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

5. Hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

(Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phước Vĩnh liên hệ Ủy ban bầu cử phường để nhận biểu mẫu hoặc tải các biểu mẫu tại Website: https://phuocvinh.thuathienhue.gov.vn)

 

II. Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử:

- Văn phòng Ủy ban bầu cử phường (phòng HĐND phường)

- Địa chỉ: 138 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh TT Huế.

- Số điện thoại: 0234.3823885

III. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử:

Thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phước Vĩnh, nhiệm kỳ 2021-2026:

- Trong  giờ hành chính các ngày trong tuần: bắt đầu từ 07 giờ 30 ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021

- Riêng thứ Bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử phường Phước Vĩnh vẫn nhận hồ sơ ứng cử.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 149.489
Truy cập hiện tại 104