Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Danh mục thủ tục hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường Phước Vĩnh
Ngày cập nhật 14/08/2019

Ngày 01/7/2019 UBND phường Phước Vĩnh ban hành Quyết định số 62/QĐ-UBND Về việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa,cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả củaỦy ban nhân dân phường Phước Vĩnh.

 

 

 Quyết định này bao gồm 144 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Phước Vĩnh. Trong đó: Lĩnh vực Tư pháp: 36 TTHC; Lĩnh vực Giáo dục: 05 TTHC; Lĩnh vực Thể thao: 05 TTHC; Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội: 18TTHC; Linh vực Y tế: 01 TTHC; Lĩnh vực Nội vụ: 14 TTHC; Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 27 TTHC, Lĩnh vực Dân tộc: 02 TTHC( liên thông); Lĩnh vực Người có công: 21 TTHC( liên thông); Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 08 TTHC (liên thông)

 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 149.462
Truy cập hiện tại 96