Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Lần 4) tại UBND phường Phước Vĩnh
Ngày cập nhật 11/11/2021

Ngày 10/11/2021 UBND phường Phước Vĩnh đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND về Công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng tại UBND phường Phước Vĩnh phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 110.741
Truy cập hiện tại 6