Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nƣớc của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã...
Ngày 19/8/2019, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 3157/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà...
Cách đây 74 năm, trong khí thế sục sôi cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám thành...
  Nhằm khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này...
Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND...
Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 110.763
Truy cập hiện tại 4