Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thủ tục hành chính về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày cập nhật 02/07/2020

QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nƣớc của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 110.731
Truy cập hiện tại 4