Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thành phố Huế tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Ngày cập nhật 28/08/2019

Ngày 19/8/2019, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 3157/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Huế. 

Cũng tại Kế hoạch này, một số nhiệm vụ và giải pháp quan trọng UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND 27 phường thuộc Thành phố triển khai thực hiện như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đổi mới công nghệ quản lý; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm để kịp thời xử lý.
<span ,"sans-serif""="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10pt; line-height: 20px; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Trước tình trạng một số cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp. Việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc nhằm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, qua đó kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn thành phố Huế.

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                     Nguồn: huecity.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 110.754
Truy cập hiện tại 4